Làm thế nào để thanh toán cho bạn tiền đặt cọc tường có thể di chuyển được?

Làm thế nào để thanh toán cho bạn tiền đặt cọc tường có thể di chuyển được?

T / T là phổ biến nhất đối với chúng tôi, công đoàn phương tây hoặc Ali trả tiền cũng ok. Tiền mặt cũng có thể chấp nhận được khi chúng ta kinh doanh mặt đối mặt.

viVietnamese

Liên lạc