Thời gian dẫn tường có thể di chuyển được là bao lâu?

Thời gian dẫn tường có thể di chuyển được là bao lâu?

Thời gian thực hiện đối với vách di động tùy theo số lượng khác nhau, nếu dự án của bạn thực sự khẩn cấp, chúng tôi có thể hoàn thành việc sản xuất vách di động trong khoảng 5-7 ngày. Và thời gian giao hàng sẽ được khoảng 15-50 ngày tùy thuộc vào các quốc gia khác nhau.

viVietnamese

Liên lạc