Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường có thể di chuyển trong phòng khiêu vũ ở Colombia

Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường có thể di chuyển trong phòng khiêu vũ ở Colombia

1. Địa điểm: Bogota, Colombia.

2. Chi tiết dự án:

Kích thước: W17405 * H5867 mm

         W17484 * H5867 mm

         W11154 * H2723 mm

Tổng cộng cho 3 bức tường, khoảng 235 m².

3. Bề mặt: Vải, bên trong khung.

4. độ dày: 100 mm

5. Bảng Màu: THC-13, THC-18.

# tường có thể di chuyển #ường 1TP3Phân vùng 1TP3 Nhà sản xuất 1TP3 Phân vùng 1TP3 Phân vùng 1TP3 Quản lý không gian 1TP3 Tường có thể mở

viVietnamese

Liên lạc