درب متحرک دیواری متحرک چیست؟

درب متحرک دیواری متحرک چیست؟

درب متحرک دیوار متحرک چیزی است که افراد می توانند به راحتی وارد و خارج شوند.

درب یک یا دو نفره نیز موجود است.

fa_IRPersian

در تماس باشید