تبریک برای پروژه دیوارهای پارتیشن متحرک در تایلند.

تبریک برای پروژه دیوارهای پارتیشن متحرک متحرک در تایلند.

اندازه: عرض 14650 * ارتفاع 5500 میلی متر.

در کل برای 80.6 متر مربع.


پایان: تخته سه لا ، یک پایان لخت. مشتری از کاغذ دیواری برای تزئین در محل استفاده می کند.


fa_IRPersian

در تماس باشید