چگونه می توان سپرده دیوار متحرک را به شما پرداخت کرد؟

چگونه می توان سپرده دیوار متحرک را به شما پرداخت کرد؟

T/T برای ما رایج است ، Western Union یا Ali pay نیز خوب است. وقتی ما تجارت را رو در رو انجام می دهیم ، پول نقد نیز قابل قبول است.

fa_IRPersian

در تماس باشید