مدت زمان تحمل دیوار متحرک چقدر است؟

مدت زمان تحمل دیوار متحرک چقدر است؟

زمان سرایت دیوار متحرک بر اساس مقدار مختلف است ، اگر پروژه شما واقعاً فوری باشد ، می توانیم تولید دیوار متحرک را در حدود 5-7 روز به پایان برسانیم. و زمان تحویل حدود 15-50 روز خواهد بود و به کشورهای مختلف بستگی دارد.

fa_IRPersian

در تماس باشید