تبریک بابت پروژه به پایان رسیده در مورد دیوارهای متحرک سالن در کلمبیا

تبریک بابت پروژه به پایان رسیده در مورد دیوارهای متحرک سالن در کلمبیا

1. مکان: بوگوتا ، کلمبیا.

2. جزئیات پروژه:

اندازه: W17405*H5867 میلی متر

         W17484*H5867 میلی متر

         W11154*H2723 میلی متر

در کل برای 3 دیوار ، حدود 235 متر مربع.

3. سطح: پارچه ، داخل قاب.

4. ضخامت: 100 میلی متر

5. نمودار رنگ: THC-13 ، THC-18.

#movablewall #wall #partition #manufacturer #spacedivision #division #spacemanagement #operablewall #slidingdoor #officepartition #office #banquethall #conferenceroompartition #hotelpartition #temporarywall #door #foldablepartition #moveabledoor

fa_IRPersian

درخواست یک نقل قول رایگان

در صورت داشتن هر گونه سوال و یا درخواست پیشنهاد به ما پیام دهید. ما در اسرع وقت به شما باز خواهیم گشت!