تبریک برای پروژه دیوارهای پارتیشن تاشو در روسیه.

اندازه: عرض 7835 * ارتفاع 4000 میلی متر. (1 دیوار)

عرض 8550 * ارتفاع 4000 میلی متر. (2 دیوار)

در مجموع برای حدود 100 متر مربع ، 5 تکی از درها عبور می کنند.

پایان: MDF با ملامین

نمودار رنگ: سفید گرم 5

fa_IRPersian

در تماس باشید